Hướng dẫn tạo mã QR địa điểm cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh

Để sẵn sàng cho kế hoạch “bình thường mới” trong thời gian sắp tới mà vẫn luôn đặt tâm thế “Chống d…